השראה

איזו מין מילה זו השראה? מאיפה היא מתחילה? איפה היא מסתיימת?
בכל דבר שהעין רואה, האוזן שומעת והלב מרגיש.
צריך רק להיות קשובות.ים ולהרשות לה לפעפע.